Virmed tarjoaa uutta teknologiaa, uusia toimintamalleja sekä ratkaisee ongelmia terveydenhuollon kuvantamiseen liittyvissä toiminnoissa. Olemme kehittäneet teknologiatuotteita sekä palveluita muun muassa kliiniseen kuvantamiseen ja kuvantamistutkimusten etäkonsultointiin.

Tuotteemme ja palvelumme on toteutettu neljällä vahvalla arvolla: käyttäjälähtöisyys, innovatiivisuus, laatu sekä avoimuus. Tuotteemme ja palvelumme suunnitellaan asiakkaan tarpeista ja yhdessä asiakkaan kanssa. Tämä takaa meille poikkeuksellisen lähtökohdan tuotekehitykseen – insinöörit eivät suunnittele tuotteitamme vaan toteuttavat ne lääkäreiden, hoitajien sekä oman tuotekehityksemme määritteleminä.Tuotteet & palvelut

Tuotteemme

Virmed tarjoaa lääketieteellisen kuvantamiseen liittyviä tuotteita ja palveluita. Tärkeimpänä osaamisalueenamme on lääketieteellisen kuvatiedon siirto, tallentaminen, etäkonsultointi, arkistointi, katselu ja hallinta.

Yhteensopivuus

Kuvantamisratkaisumme perustuvat avoimeen arkkitehtuurin tarjoten saumattomat integraatiot olemassaoleviin järjestelmiin. Tuotteemme ovat myös muokattavissa juuri asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Osaamisemme

Tarjoamme asiantuntijoita konsultointi- ja projektitöihin seuraavilla osaamisalueillamme: Projektipäällikköpalvelut, Määrittelyt, Kilpailutukset, Hankesuunnittelu, Näkyvän valon kuvantaminen, Radiologian kuvantaminen, Potilastietojärjestelmien integrointi, IHE työnkulut sekä XDS- ja DICOM-asiantuntemus


Virmed yrityksenä

Virmed Oy on vuonna 2008 perustettu terveydenhuollon teknologiayritys. Yhtiömme kehittää uusia, innovatiivisia tuotteita ja palveluita terveydenhuollon, erityisesti kliinisen kuvantamisen, laadun parantamiseksi. Tuotekehityksemme painopiste on kuvantamisen kokonaisvaltaisessa hallinnassa sekä lääkärikonsultaatioihin liittyvissä järjestelmissä ja palveluissa.

Toimintafilosofia

Toimintamme pohjautuu vahvaan teknologiaosaamiseen, terveydenhuollon prosessituntemukseen, läheisiin asiakassuhteisiin sekä avoimuuteen. Olemme pieni, mutta innovatiivinen organisaatio, jonka suurin motivaatio on parantaa terveydenhuollon prosesseja parhaiden teknologioiden sekä palveluinnovaatioiden avulla.

Tuotekehityksemme ja tuotantomme on Suomessa, joka tarjoaa tuotteillemme ja palveluillemme joustavuutta sekä räätälöitävyyttä asiakkaan tarpeiden mukaan. Avoimuus on meille arvo, jota toteutetaan sekä tuotteidemme rajapinnoissa että asiakassuhteissamme. Avaamme asiakkaalle tuotteidemme ja palveluidemme hinnoitteluperusteet siten, että toiminta on läpinäkyvää ja asiakkaan kannalta selkeää.